top of page

Hallitus hyväksyi esityksen: Pihasaunan voi kohta rakentaa ilman rakennuslupaa

Hallitus hyväksyi esitykset laiksi, joka mahdollistaa muun muassa pihasaunan tai varaston rakentamisen ilman rakentamislupaa.

ALLE 30 neliön pihasaunan tai varaston voi rakentaa jatkossa ilman rakentamislupaa. Hallitus hyväksyi tänään muutoksia koskevat lakiesitykset, ja ne on annettu eduskunnalle. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alussa.


Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että saunalle on haettava rakennuslupaa, koska siinä on tulisija.


Uuden lain mukaan ilman rakentamislupaa rakennettava rakennus ei saa olla asumiskäytössä.


Taloussanomat kertoi elokuussa, että käytännössä asumiskäytön tunnistaa siitä, että rakennuksessa on hella. Keittiön sisältävää mökkiä ei siis saa tulevaisuudessakaan rakentaa ilman lupaa.


Tontilla pitää myös olla rakennusoikeutta, joten aivan mihin tahansa pihavajaansa tai saunaansa ei saa pystyttää.


Piharakennusten rakentamisen helpottaminen on herättänyt myös arvostelua, koska sen takia rakentamisen pelätään karkaavan käsistä.


RAKENTAMISLUVAN höllentämistä koskeva muutos on osa isompaa lakipakettia, joka esimerkiksi uudistaa rakentamista vähähiilisemmäksi.


Kaiken rakentamisen on noudatettava kaavassa osoitettua rakennusoikeutta, rakentamismääräyksiä sekä rantarakentamisen säännöksiä, valtioneuvoston tiedotteessa sanotaan. Uudistuksen takia rakentamislupien myöntäminen kunnissa yhdenmukaistuu.


Laissa annetaan uudet tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaaresta. Rakennuksille määritellään tavoitteelliset tekniset käyttöiät.


Lain on myös tarkoitus kannustaa pitämään rakennusmateriaalit kierrossa mahdollisimman pitkään. Uusista ja purettavista rakennuksista on rakentamis- tai purkamislupaa haettaessa selvitettävä kaikki käytetyt ja vapautuvat materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines sekä vaarallisten jätteiden määrä.


Lakimuutoksen myötä rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuvat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi.


Nykyisin rakentamista säätelee noin 20 vuotta vanha maankäyttö- ja rakennuslaki. Kun uusi rakentamislaki on tullut voimaan, maankäyttö- ja rakentamislaista kumotaan rakentamista koskevat luvut. Jäljelle jäävä laki on jatkossa nimeltään alueidenkäyttölaki.


lähde

Taloussanomat 15.9.2022
LISÄTIETOJA

ModularSpace Finland Oy Marko Ruuskanen marko.ruuskanen@modularspace.fi

​+358 400 802 782

Comments


bottom of page